Kontakt

INFORMACJE ROZLICZENIOWE

Popular z. s.

Celetná 595/17

110 00 Praha 1, Czechy

REGON (IČO): 01863908

Nie jesteśmy płatnikiem VAT

Rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego: 2200449127/2010

Międzynarodowy rachunek bankowy

IBAN: CZ0220100000002200449127

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

KONTAKT

info@bardzofajny.cz

Anna Vondráčková 
Finanse i administracja

anna@bardzofajny.cz
+420 732 989 294

WIĘCEJ INFORMACJI →
Anna Vondráčková to jedna z założycielek Stowarzyszenia Popular. Absolwentka wydziału Arts Management Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, producentka i organizatorka wydarzeń kulturalnych. W Bardzo Fajnym zajmuje się finansami, obsługą administracyjną i wsparciem technicznym. Poza Stowarzyszeniem Popular współpracuje również z festiwalem nowoczesnego cyrku Letnia Letná (Letní Letná) oraz Instytutem Sztuki i Teatru (Institut umění – Divadelní ústav), gdzie przygotowuje Akademię IDU. Okazjonalnie pracuje przy innych wydarzeniach kulturalnych, w erze COVID-19 także przy organizacji wydarzeń online.
Barbora Doležalová
Produkcja i program

barbora@bardzofajny.cz
+420 775 665 632

WIĘCEJ INFORMACJI →
Barbora Doležalová jest tłumaczką ustną i pisemną oraz realizatorką projektów kulturalnych. Absolwentka anglistyki (specjalizacja tłumaczeniowa) oraz teorii i historii teatru na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, odbyła staże w Wielkiej Brytanii i Polsce. Tłumaczy z angielskiego i polskiego. Zajmuje się także rozwojem międzynarodowych projektów kulturalnych, współpracuje na przykład z Instytutem Sztuki i Teatru (Institut umění – Divadelní ústav) czy Międzynarodowym Festiwalem Krótkich Filmów Brno 16. W ramach Bardzo Fajnego zajmuje się programem filmowym, programem towarzyszącym oraz nawiązywaniem relacji z partnerami zagranicznymi.
Barbora Podškubová
Produkcja

produkce@bardzofajny.cz
+420 775 665 632

WIĘCEJ INFORMACJI →
Barbora Podškubková jest menedżerką filmową i telewizyjną. Współpracowała z Kinem Art, gdzie asystowała m.in przy narodzinach festiwalu Kocham film. Założyła również pierwsze w Czechach kino letnie specjalizujące się w filmach dokumentalnych Polana srebrnego ekranu lub Cinema nad Svitavą. Pracowała jako zastępczyni kierownika produkcji w Czeskiej Telewizji w Brnie. Obecnie jest częścią MIDPOINT Institute, międzynarodowej audiowizualnej instytucji edukacyjnej i networkingowej. W ramach Bardzo Fajnego zajmuje się produkcyjnym aspektem wydarzeń.
Jana Tománková
Produkcja i program

jana@bardzofajny.cz
+420 724 675 480

WIĘCEJ INFORMACJI →
Jana Tománková jest muzelniczką i kuratorką, absolwentką etnologii na Uniwersytecie Karola. Uczestniczyła w organizacji Bardzo Fajnych wydarzeń od samego początku. Przygotowuje przede wszystkim filmową część programu, odpowiada też za jego realizację od strony produkcyjnej. Obecnie pracuje także jako producentka w Muzeum Narodowym w Pradze, pracowała w Muzeum Kultur Lalkowych w Chrudimiu, Fundacji Linharta oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Miłośniczką Polski i polskiej kultury została podczas studiów etnologicznych i antropologicznych w Pradze, Krakowie i Warszawie.
Kamila Kovačíková 
Shipping i napisy do filmów

kamila@bardzofajny.cz

Tereza Plavecká
PR i program

tereza@bardzofajny.cz
+420 777 105 961

WIĘCEJ INFORMACJI →
Tereza Plavecká jest jedną z współzałożycielek festiwalu Bardzo Fajny, gdzie zajmuje się programem filmowym, promocją, PR oraz mediami społecznościowymi. Absolwentka studiów medialno-komunikacyjnych, studentka polityki publicznej i społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola. W polskiej kulturze zakochała się podczas pobytu studenckiego w Krakowie. Pracowała na rzecz czeskich i międzynarodowych projektów kulturalnych, w praskim kinie Bio Oko, a także jako menedżerka Audience Development w Teatrze Archa w Pradze. Od 2019 roku pracuje w Czeskim Radiu, gdzie stara się popularyzować archiwum dźwiękowe.

ŚCIĄGNIJ

Przygotowujemy…